Hakkımızda

 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

 

  1. Yurdumuzda  doğal afetlerde ve  arama  kurtarma gerektiren tüm olaylarda gönüllü olarak çalışmak bu bağlamda gönüllü olarak çalışan birey ve sivil toplum kuruluşlarının koordinasyonu sağlamak,
  2. Afet Bilinci ve İlkyardım Konularında çalışmalar yapmak,
  3. Doğal afetler ve olağanüstü hallerde Amatör Telsiz ve Sivil Haberleşme sistemlerinin azami şekilde kamu yararına kullanılmasına öncülük etmek,
  4. İlkyardım, Arama-Kurtarma, Afet Bilinci-Eğitimi, Sivil Savunma, Sivil Haberleşme, Doğa ve Su Sporları alanlarındaki sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin kamuya azami şekilde katkı getirecek şekilde koordinasyonunu sağlamak,
  5. Vatanın bölünmez bütünlüğünün ve milletin iradesine sahip çıkmak, demokrasi kültürüne sahip çıkmak, milli iradeye-demokrasiye  sahip çıkan  toplum  ve nesiller yetiştirmek için sivil insiyatif alarak toplumsal bir bilinç oluşturmak amacıyla kurulmuştur.

ÜYE GİRİŞİ